Intressant artikel i Göteborgs Posten

Jag snubblade in på en artikel från GP alldeles nyss. Jag tyckte den var superintressant då jag är så innerligt trött på att höra att när man äter mycket fett så blir ådrorna förkalkade. Vilket fler och fler motbevisar. Men många läkare och sköterskor står fast vid de gamla rönen att fett är farligt och rekommenderar diabetiker att äta kolhydratrik lågfettkost. Hur förklarar dessa läkare denna studien då? Blodet blir mindre inflammatoriskt med mindre kolhydrater i kosten medan inflammationsrisken varken ökar eller minskar med lågfettkost. Hur kan då läkare och dietister rekommendera diabetiker att äta så mycket kolhydrater och minska på fettet?????

Då skylls det på att det inte finns några långtidsstudier. Nej det kanske det inte gör… men varför skulle blodet som blivit bättre av mindre kolhydrater helt plötsligt bli mycket sämre av det?

Här kommer artikeln:

”Under två års tid har forskare vid Linköpings universitet studerat hur patienter med typ 2-diabetes påverkats av två olika kosttyper. Patienterna har slumpvis delats in och fått äta antingen kost med lite kolhydrater eller lite fett.

Båda grupperna minskade i vikt men studiens huvudsyfte var att mäta kosttypens betydelse för graden av inflammation i blodet hos patienterna. Ett flertal så kallade inflammationsmarkörer analyserades därför vid studiens start. Patienterna i studien visade sig ha klart högre nivåer jämfört med friska individer.

När värdena mättes igen efter sex månader visade det sig att gruppen som ätit kolhydratfattigt hade en stor minskning i graden av inflammation i blodet. För dem som ätit fettsnålt men kolhydratrikt var nivåerna däremot oförändrade.

– Det finns ingen studie tidigare som tittat på just kolhydratfattig kost och inflammation vid diabetes. Den inflammation vi mäter i studien tror vi är den inflammation som sitter i kärlen och som är ett tecken på åderförkalkning. Det i sin tur ger hjärtinfarkt och stroke, säger professor Fredrik Nyström som är en av de forskare som lett studien.

Patienterna i båda grupperna gick ned ungefär 4 kilo i vikt under studietiden. Men endast de som ätit lite kolhydrater och mycket fett fick alltså en minskad grad av inflammation. De sänkte även sitt blodsocker mer än gruppen som ätit fettsnålt.

Studien presenteras i den medicinska tidskriften Annals of Medicine.”

Karolina Vikingsson GP
Edit: För att bli mätt när man tar bort kolhydrater ur kosten måste man ersätta dessa med något. För mycket protein är inte heller bra för kroppen då för mycket protein i kosten omvandlas till blodsocker i levern. Därför är det bästa att ersätta kolhydraterna med fett.

1 thought on “Intressant artikel i Göteborgs Posten”

  1. Det är väl iofs mer än graden av inflammation som är viktig att analysera. Det som är det intressanta är om personerna i fråga var överviktiga från början (eller överlag om de hade samma förutsättningar för att kunna dra en slutsats), hur många de var som deltog, i vilka åldrar de var och hur mycket de utför fysisk aktivitet etc…. Det har ju precis som alla andra kosthållningar en stor påverkan. Du kan ju exempelvis trycka i dig 3000 kalorier som kvinna per dag och ändå gå ner i vikt med en varierad kost, förutsatt att du förbränner dessa 3000 kalorier och lite till :)

    Studier som publiceras i tidningar är meningslösa, eller iaf farliga att dra slutsatser av om du inte vet hur det genomförts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *