Det var fortsättning på plus om ungdomars ekonomi igår. Ytterligare en gång ett väldigt bra avsnitt.

Denna gången fick man fem råd. Tänkte att jag skulle dra dem lite snabbt här.

1. Attityd smittar. Man ska som förälder ha en positiv attityd till ekonomi och då kommer den smitta av sig på barnen.

2. Börja i tid. Redan från tolv-tretton års ålder kan barnen vara med och betala räkningar, vara med och titta på hushållsbudgeten och lära sig vad saker och ting kostar.

3. Låt barnen spara. Låt barnen spara till saker och betala inte för allt. Det gör så att barnen lär sig disciplin och sakers värde.

4. Låt vuxna barn betala om de bor hemma. Låt dem betala för mat, husrum och dylikt. Låter man inte barnen betala så är det inte snällt utan egoistiskt och man gör barnen en björntjänst som de kommer få betala resten av livet om de inte lyckas få iordning på det här.

5. Dölj inte problem. Uppstår det ekonomiska problem i familjen. Var tydlig med det och låt barnen få reda på det för de märker ändå att något är fel. Berätta hur problemen har uppstått och hur de kommer att lösas så kommer barnen att få lärdom av det istället för en obehaglig upplevelse.

Jag tycker att detta var jättebra tips och råd. Min mamma har följt många av dem och som jag skrev i förra inlägget om plus så är jag jätteglad för hon har låtit mig vara delaktig i vår ekonomi.

Som Charlie säger. Man gör inte barnen något gott genom att hålla dem utanför. De får leva i en bubbla som inte kommer att hålla när de flyttar hemifrån. Varför inte lära sina barn innan de flyttar hemifrån? Det är väl det bästa. Varför ska man lära dem när de sitter där i skiten?

Sen sa de en väldigt bra sak i programmet också. Det pratades om att betala hemma eller ej. Betalar man inget hemma så vänjer man sig vid att leva en viss livstil som inte kommer att gå ihop när man flyttar hemifrån och måste betala allt själv. Då är det väldigt lätt att dra på sig skulder. Det är mycket lättare att börja leva efter mer pengar än mindre pengar. Det är lätt att göra åt de pengar man har men det är svårt att dra ner på allt när du inte har lika mycket pengar längre. Därför är det kanonbra om man måste betala hemma. Sen vad föräldrarna gör med de pengarna som du betalar det är en annan sak. De kan ju låta dem gå till hushållet eller så kanske de har ett hemligt sparande som du får ta del av till möbler och sånt när du flyttar.

De hade tre råd på modeller hur man kan betala hemma

1. Betala lika mycket som det skulle kosta om du bodde själv. Då kan man välja att bo hemma av andra skäl än ekonomiska. Tex praktiska eller emotionella skäl.

2. Betala proportionellt till vad de tjänar. Om de tjänar 30% av vad hushållet totala inkomst så betalar de även 30% av hushållets totala kostnader.

3. Kolla på konsumentverkets hemsida vad barnet egentligen kostar och låt det betala i relation till den merkostnad den gör hushållet.

Bra råd tycker jag =)